ZAPYTANIE CENOWE NR 5/2018/118 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na usługę pośrednictwa pracy.

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2018r. do godz. 13:00.

Szczegóły w pliku do pobrania: Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3

Wyniki wyboru oferty

 

ZAPYTANIE CENOWE NR 4/2018/118 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi tłumaczenia z polskiego języka migowego na język polski i z języka polskiego na polski język migowy zajęć indywidualnych i grupowych z niesłyszącymi i słabosłyszącymi uczestnikami i uczestniczkami Projektu.

Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2018r. do godz. 13:00.

Szczegóły w pliku do pobrania: Zapytanie ofertowe 

Załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

 

ZAPYTANIE CENOWE NR 3/2018/118  

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi doradcy zawodowego na Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Termin składania ofert upływa dnia 12.03.2018r. do godz. 13:00.

Szczegóły w pliku do pobrania: Zapytanie ofertowe 

Załącznik do zapytania ofertowego: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3

 

Wyniki Wyboru Oferty

W toku postępowania wpłynęły 2 oferty. Szczegółowe wyniki zapytania w załączniku poniżej. Wykonawcy spełnili wszystkie kryteria formalne zawarte w Zapytaniu Cenowym.

Wyniki wyboru oferty

 

Wyniki Wyboru Oferty na Trenerów szkoleń- Baza konkurencyjności

W toku postępowania wpłynęło 5 ofert. Szczegółowe wyniki zapytania w załączniku poniżej. Wykonawcy spełnili wszystkie kryteria formalne zawarte w Zapytaniu Cenowym.

Wyniki wyboru oferty

 

ZAPYTANIE CENOWE NR 2/2017/118

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi psychologa na przeprowadzenie Warsztatów kompetencji społecznych oraz Indywidualnych poradnictw psychologicznych

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2017r. do godz. 16:00.

Szczegóły w pliku do pobrania:  Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego: Załączniki

Wyniki Wyboru Oferty

W toku postępowania wpłynęła 1 oferta. Wygrała: Pracownia Psychologiczna Jolanta Wąsowska z siedzibą w Lublinie ul. Kawaleryjska 16/19, 20-552 Lublin. Wykonawca spełnił wszystkie kryteria formalne zawarte w Zapytaniu Cenowym.

Wyniki wyboru oferty

 

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/2017/118

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na dostarczenie usługi doradcy zawodowego na przeprowadzenie IPD.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2017r. do godz. 16:00.

Szczegóły w pliku do pobrania: Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego: Załączniki 

 

Wyniki Wyboru Oferty

W toku postępowania wpłynęły 3 oferty. Wygrała: UniPRomotion Magdalena Kosobucka, ul. Słoneczna 3, 72-344 Śliwin. Wykonawca spełnił wszystkie kryteria formalne zawarte w Zapytaniu Cenowym.

Wyniki wyboru oferty